Christus die Verlosser kaart
Kaart van Christus die Verlosser